Chat Live Facebook

[tintuc]

Ngói con sò là ngói dán trên hệ kèo đã lợp sẵn ngói chiếu (ngói màn chữ thọ), hoặc ngói dán trên mái đúc bê tông. Nếu bạn lợp ngói con sò trên mái lợp ngói màn chữ thọ (ngói chiếu, thì có thểm tham khảo trước hướng dẫn lợp ngói chiếu.
[/tintuc]

Liên Quan

Gạch ngói Gốm Mỹ
Mạng Xã Hội

Hướng dẫn sử dụng Xem tất cả

Tin tức Xem tất cả

Hỗ trợ khách hàng

0975 27 8866 - 09968 513 513
(từ 8h00 đến 20h00 tất cả các ngày)